L-ARJİNİN (L-ARGININE) NEDİR?

Yazar Tarih 7 Haziran 2017

Beyaz, kristal yapıda, suda çok kolay eriyen temel bir amino asit olan L-Arginine monohidroklorür’ün spermatogenez (sperm üretimi) de etkili olduğu ilk defa 1944 yılında Holt ve Albanase tarafından ileriye sürülmüş, daha sonra çeşitli uzmanlar oligospermli kişilerin Arjinin kullandıklarında oldukça iyi sonuç aldıklarını bildirmişlerdir.

Literatürlerde Arjinin’in spermatogenezin gelişiminde gerekli olduğu belirtilmektedir. Zira Arjinin, nükleoproteinlerin yapısına girmekte ve spermatozoidlerde önemli bir nükleoprotein komponenti olarak bulunmaktadır. Spermatogenezin hem mitoz hem meyoz bölünmesi sırasında çok miktarda nükleoproteine ihtiyacı vardır. Diğer taraftan Arjinin, Arjinin Fosforikasit şeklinde, Adenozin Trifosfat’ın yeniden sentezinde rol oynayarak normal sperm motilitesi için enerji maddesi sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca Arjinin, Kallikrein-kinin sisteminin yapısını oluşturan peptidlerin en önemli bileşeni olması nedeniyle de sperm motilitesinde önemli rol oynamaktadır.

Spermatogenez üzerinde çok değişik etkenler rol oynamaktadır. Ancak bütün bu faktörleri ortaya çıkarmak ve özellikle spermatogenez üzerinde ters etki yapan nedenleri bulmak çok zor ve çoğu zaman olanak dışı olduğundan, tedavisi büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Sebebi saptanamayan infertilite vakalarında spermatogenezi aktive etmek için de çok çeşitli ilaçlar; * Gonadodrofik Hormonlar * Mesterolon ve diğer androjenler * Klomifen Sitrat * A,E,B ve C gibi ilaç ve vitaminler uygulanmakta, ancak bunlardan alınan sonuçlarda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.

Bu ilaçlara ek olarak, son yıllarda birde L-Arjinine Monohidroklörür yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve insanlarda yapılan Arjinin uygulamalarından oldukça olumlu sonuçlar alındığına dair yayınlar yapılmaya başlanmıştır.

Uzmanlar 178 oligopermili insanda 2 ila 3 ay süreli Arjinin uygulamak suretiyle 111 vakada (%62,3) spermatozoid sayı ve motilitesinde önemli derecede artış olduğunu görmüşlerdir. 21 vakada (%12,3) ise hafif bir artış olmuştur.

Arjinin’in vücudu spermatogenezi engelleyen maddelerin etkisinden de önemli derecede koruduğu anlaşılmıştır. Yapılan deneylerde, spermatogenez yavaşlatılmış ve günde 8 gr. dozda uygulanan Arjinin tedavisiyle spermatogenezin büyük ölçüde aktive edildiği görülmüştür.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bugüne değin sadece erkeklerin kısırlık tedavisinde kullanılan L-ARJININ’nin, ereksiyon problemlerinin giderilmesi ve İnterstisyel Sistit tedavisi konusunda da faydalı olabileceğini göstermektedir.

Bilindiği üzere Arjinin, vücutta Nitrik Oksit (NO) yapımına yol açmaktadır. Nitrik Oksit ise özellikle 1993 yılından bu yana önemi iyice kavranmış olan bir moleküldür. Ve çalışmalar, özellikle NO’in kalp-damar sisteminde damar açıcı görevi yapması nedeniyle kalp-damar hastalıklarının iyileştirilmesi, damar sertliğini gidererek kan akışını hızlandırması nedeni ile iktidarsızlık problemlerinin çözümüne yardımcı olması ve son olarak İnterstisyel Sistit tedavisindeki rolü üzerine yoğunlaştırılmıştır. Bu konularda yapılan çalışmalar henüz tam anlamı ile yeterli olmamakla birlikte, uygulamalarda önemli ölçüde yararlı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Sihirli molekül olarak kabul edilen Nitrik Oksit(NO)’in işlevlerini keşfeden bilim adamları, peşpeşe tıp ödülleri almaktadır.

Molekülün;
* Kalp – Damar sistemine etkileri,
* Sinir Sistemine etkileri
* Tümör ve yabancı hücrelere etkileri,
* Özgül olmayan bağışık yanıt ve mikroplara karşı etkileri, bugün tüm dünyada konuşulup, tartışılmaktadır.

Arjinin, nitrik oksit adı verilen, kan dolaşımını, bağışıklık fonksiyonlarını, sinir hücrelerini, seksüel fonksiyonları düzenlemek gibi mükemmel etkilere sahip olan bir bileşiğin düzenini sağlar. Travma, yara tedavilerinde ve güçlü bir bağışıklık sistemi için Arjinin’e ihtiyaç duyulur. Vücut kendi ihtiyacı olan Arjinin’i üretemediği için Arjinin takviyesi gereklidir. Proteinin diğer yapı taşlarında olduğu gibi Arjinin de vücuttaki kas ve yağsız dokuların gelişmesini sağlar. Vücut tarafından ornitin adı verilen diğer amino aside de çevrilebilir. Ornitin büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü gibi doğal anabolik hormonların salınımını düzenler. Yapılan araştırmaya göre her gün alınan 17 gr’lık bir Arjininin, yağsız kas dokusunu koruduğu ispatlanmıştır.

Arjini’nin (büyüme hormonu) düzeyini arttırdığı bilinmektedir. Arjinin, günümüzde seksüel güçlendirici olarak da ün yapmıştır. Ornitin 80’li yıllardan beri Arjinin’le birlikte güçlü bir büyüme hormonu salgılayıcısı olarak kabul edilmektedir.

Lizin vücut tarafından yağ asitlerinin enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere kas hücrelerine taşınmasında anahtar rol oynayan Karnitin ‘in oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Bağışıklık sistemi

Vücudumuzun savunma sisteminin temel bileşenlerinden olan doğal koruyucu hücreler, arjinin takviyesi sayesinde aktivitelerini yükseltirler. Arjinin, lizin ile birlikte alınırsa özellikle enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin gücünü arttırır.

Seksüel Rahatsızlıklar

Nitrik Oksit bir erkeğin ereksiyon sağlamasına ve bunu devam ettirmesine yardımcı olan bir maddedir. Günde 2.8 gr arjinin alımının ereksiyon sorunun tedavisine yardımcı olan bileşiğin yeterli miktarda üretilmesini sağlamaktadır. Uygun dozda alındığında arjinin, sperm miktarını ve sperm aktivitesini de arttırır.

Derleyen: Gıda Mühendisi Turgay Çetinkaya

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.